Retourbeleid

<ol><li><strong>herroepingsrecht</strong></li></ol><p>U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van aankoop.</p><p>Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Hiervoor hebben wij een contactformulier op de website waar een retour aangemeld moet worden. Zonder aanmelding van een retour kunnen wij uw retour niet in behandeling nemen en ook geen geld retourneren.</p><p>Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.</p><p>Let op! Eenmalige actieproducten die niet opgestuurd worden, kunnen niet geannuleerd worden.</p><p><strong>Gevolgen van de herroeping</strong><br />Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.</p><p><strong>Uitzondering op het herroepingsrecht</strong><br />Er zijn geen uitzonderingen van toepassing op het herroepingsrecht.</p><ol start=”2″><li><strong>Kosten retourzending</strong></li></ol><p>Indien de klant besluit het product terug te sturen naar Fabrieks Verkoop, dan zijn de kosten van het retour zenden aan Fabrieks Verkoop voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Fabrieks Verkoop zijn voor verantwoording en rekening van de klant.</p><ol start=”3″><li><strong>De staat van het product</strong></li></ol><p>De staat van het te retourneren product heeft 1 variatie:</p><p>Het product is onbeschadigd en in de originele, ongeopende verpakking en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub a t/m d. De klant ontvangt 100% van het overeengekomen aankoopbedrag van het product retour.</p><ol start=”4″><li><strong>De voorwaarden voor retourzending</strong></li></ol><p>De voorwaarden voor retourzending zijn als volgt:</p><ol><li>a. het product is geheel compleet en in de originele verpakking.<br />b. het product is ongebruikt.<br />c. het product is schoon, zoals de klant deze heeft ontvangen.<br />d. het product moet voorzien zijn van de originele handleiding en eventuele meegeleverde accessoires.</li></ol>